Om Gollegiella

Gollegiella er et forlag som gir ut bøker for barn og voksne på nordsamisk, finsk og norsk. Forlaget gir ut lyd- og papirbøker, og oversatte skjønnlitterære og fagliglitterære tekster. Gollegiella forlag er lokalisert i Doktordalen i Tromsø.