Áhčhigiella – Gerd Mikalsens roman Farsmålet på nordsamisk

ahcigiella_kansi

Romanen «Farsmålet» ble innkjøpt på Norsk kulturråds innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur da den kom ut. Nå er romanen ute i ny språkdrakt – den nordsamiske  Áhčhigiella! Boka forteller hvordan fornorskningen har virket på den enkelte, på familien og det samiske samfunn. Denne romanen er blant de første som går inn i problematikken og vil avdekke sårene som ble risset inn i et folk som på en brutal måte gjennom fornorskningspolitikken mister deler av sin identitet og egenverdi. Les videre

Reklame

Boka Farsmålet av Gerd Mikalsen – en roman om fornorskninga

Gerd Mikalsen. Foto: Ørjan Bertelsen
Gerd Mikalsen. Foto: Ørjan Bertelsen

I januar 2017 lanserte Gollegiella forlag romanen «Farsmålet» i Tromsø. Forfatteren Gerd Mikalsen fra Manndalen i Nord-Troms. ”Farsmålet” er en roman som tar leseren med inn i fornorskingsprosessen av det samiske språket. Med bygda Manndalen i Troms som bakteppe følger vi en familie gjennom ulike stadier i livet og møter på stadige konfrontasjoner når språket blir en stor kilde til uro og frustrasjon. Boka forteller hvordan fornorskningen har virket på den enkelte, på familien og det samiske samfunn. Denne romanen er blant de første som går inn i problematikken og vil avdekke sårene som ble risset inn i et folk som på en brutal måte gjennom fornorskningspolitikken mister deler av sin identitet og egenverdi.  Les videre